Aktualności

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

SZKOLENIA » Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Ośrodek szkoleni kierowców Efekt organizuje szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia jego ewentualnych skutków.
Szkolenie obejmuje:
część podstawową:

  • kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, dotyczący wszystkich kierowców, których obejmuje obowiązek szkolenia kursowego
  • kurs specjalistyczny (następujący po szkoleniu podstawowym) w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:
    w cysternach

    towarów wybuchowych
    towarów promieniotwórczych

część doskonalącą (dla kierowców chcących przedłużyć ważność zaświadczenia ADR):

  • kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:

w cysternach
towarów wybuchowych
towarów promieniotwórczych


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na okres 5 lat. W celu przedłużenia, należy odbyć szkolenie doskonalące w ostatnim roku ważności dokumentu.